Pomoć i savjeti
za potrošače
u Europi

EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR

REPUBLIKA HRVATSKA

Mreža Europskih potrošačkih centara u 2013. pružila pomoć preko 80,000 europskih potrošača – godišnje izvješće

14.10.2014
Mreža Europskih potrošačkih centara u 2013. pružila pomoć preko 80,000 europskih  potrošača – godišnje izvješće

‌Mreža Europskih potrošačkih centara pruža pomoć sve većem broju potrošača. U razdoblju između 2012. i 2013. ta se brojka popela do brojke 80.000, a od 2009. do 2013. povećala se za 32.1%. Mnogi potrošači do potrebne informacije dođu i posjetom samoj web stranici Europskog potrošačkog centra.

Riječ je o potrošačima koji su od Mreže zatražili objašnjenja o svojim potrošačkim pravima u određenom području kao i onima koji su se djelatnicima Europskog potrošačkog centra obratili s određenim  problemom koji su potom sami uspjeli riješiti ili je slučaj preuzeo Europski potrošački centar sa samim trgovcem.

Povećana potreba za informacijama od strane potrošača može biti odraz povećanja broja problema u području prekogranične trgovine, no vjerojatnije je rezultat dvaju pozitivnih činjenica; veće svijesti potrošača o svrsi mreže budući da je potvrđena veza između podizanja svijesti i povećane potražnje informacija od strane potrošača. Također, povećao se broj prekogranične trgovine.

Cjelovito godišnje izvješće osvrnulo se na slučajeve svih Europskih potrošačkih centara stavljajući poseban naglasak na rad centara u korist europskih potrošača.

Opširnije informacije možete naći na linku:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

ECC AustrijaECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Španjolska ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Ujedinjeno kraljevstvo ECC Grčka ECC Mađarska ECC Irska ECC Island ECC Italija ECC Litva ECC Latvija ECC Luksemburg ECC Malta ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Švedska ECC Nizozemska
logo-iac