EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR

REPUBLIKA HRVATSKA

CROATIA

ONLINE KUPOVINA ZRAČNI PRIJEVOZ KUPOVINA DOBARA I USLUGA TIMESHARE I PRAZNICI IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA

ONLINE KUPOVINA

Kako najsigurnije obaviti online kupovinu...

SAZNAJTE VIŠE

ZRAČNI PRIJEVOZ

Saznajte što napraviti kada izgubite let, kada vam zakasni prtljaga...

SAZNAJTE VIŠE

KUPOVINA DOBARA I USLUGA

Kako ostvariti garanciju, povrat novca i koja su vaša prava...

SAZNAJTE VIŠE

TIMESHARE I PRAZNICI

Saznajte sve o timesharingu u EU...

SAZNAJTE VIŠE

IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA

Na što sve pripaziti kada uzimate automobil u EU...

SAZNAJTE VIŠE

OpširnijeKako Vam ECC može pomoći

Europski potrošački centar Hrvatska dio je mreže Europskog potrošačkog centra (ECC-Net) koji daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini te pomaže potrošačima, u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima, u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova.

Europski potrošački centar Hrvatska MOŽE:

  • dati savjete o potrošačkim pravima kada kupujete ili putujete u Europskoj uniji, Norveškoj ili Islandu;
  • dati savjete o potrošačkim pravima u slučaju prekogranične pritužbe na trgovca sa sjedištem u drugoj zemlji Europske unije, Norveškoj ili Islandu;
  • kontaktirati Europski potrošački centar u zemlji trgovca i tražiti da, u vaše ime, kontaktiraju trgovca i pokušaju pronaći rješenje za vašu pritužbu;
  • savjetovati vas o budućim koracima ako sporazumno rješenje nije moguće, npr. uputiti vas da sklopite izvansudsku nagodbu ili poduzmete drugu odgovarajuću radnju;
  • ako je vaš slučaj izvan nadležnosti Europskog potrošačkog centra, savjetovati vas kome trebate uputiti žalbu ili vam pomoći u pronalaženju odgovarajućeg nadležnog tijela;

Europski potrošački centar Hrvatska NE MOŽE:

  • prisiliti trgovce da poduzmu odgovarajuće mjere
  • biti vaš pravni zastupnik
  • rješavati pritužbe hrvatskih potrošača na hrvatske trgovce
  • rješavati pritužbe na trgovce iz zemlja izvan Europske unije, Norveške ili Islanda (npr. iz Kanade ili SAD-a)

Izdvojeno iz potrošačkih tema

Kupovina roba i usluga
Kupovina roba i usluga:

Prekogranična kupovina roba i usluga Prekograničnom kupovinom roba i usluga u drugoj zemlji Europske unije, Islandu ili Norveškoj imate ista potrošačka prava kao i u vlastitoj...

Pročitajte više

Materijalni nedostaci i garancija
Materijalni nedostaci i garancija:

Materijalni nedostaci i garancija – koje su sličnosti, a koje razlike? U situacijama kada potrošač kupi određeni proizvod koji se pokaže neispravnim, često mu se postavlja dilem...

Pročitajte više

Iznajmljivanje automobila
Iznajmljivanje automobila:

Iznajmljivanje automobila Planirate putovanje po Europi, ali ne želite putovati vlastitim automobilom? Možete iznajmiti automobil. Ako planirate iznajmiti automobil, a žel...

Pročitajte više

Putovanje zrakoplovom
Putovanje zrakoplovom:

Putovanje zrakoplovom Upoznajte se sa svojim pravima i potražite pomoć od Europskog potrošačkog centra Hrvatska u slučaju ako vam je otkazan let, uskraćen ukrcaj ili u slu...

Pročitajte više

Savjetnik za potrošače
Timesharing
Innovation Ads Croatia - Izrada Web Stranica Rijeka