Pomoć i savjeti
za potrošače
u Europi

EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR

REPUBLIKA HRVATSKA

O nama


Kontaktirajte nas

Ministarstvo gospodarstva
Europski potrošački centar Hrvatska
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Kontakt osoba

Danijela Marković Krstić
Tel. +385 1 610 97 44
Fax. +385 1 610 91 50
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr

Rad sa strankama

9:00- 15:00 sati

Gdje se nalazimo?


ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Španjolska ECC Finska ECC Francuska ECC Njemačka ECC Ujedinjeno kraljevstvo ECC Grčka ECC Mađarska ECC Irska ECC Island ECC Italija ECC Litva ECC Latvija ECC Luksemburg ECC Malta ECC Norveška ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Švedska ECC Nizozemska
logo-iac