Pomoć i savjeti
za potrošače
u Europi

EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR

REPUBLIKA HRVATSKA

O nama


Europski potrošački centar Hrvatska je jedan od trenutno 30 Europskih potrošačkih centara (u svakoj državi članici Europske unije postoji jedan centar, uključujući Island i Norvešku) uspostavljen od strane Europske komisije.

U Republici Hrvatskoj Europski potrošački centar smješten je i djeluje u okviru Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Zadaća Europskog potrošačkog centra je pružanje informacija i pomoći u slučaju prekograničnih potrošačkih pritužbi protiv trgovaca koji imaju sjedište u Europskoj uniji, Norveškoj i Islandu.

Za više informacija o uslugama Mreže Europskih potrošačkih centara, pročitajte našu Povelju o kvaliteti.

Kako Mreža Europskih potrošačkih centara djeluje?

Kao dio Mreže Europskih potrošačkih centara, ECC Hrvatska pruža pomoć potrošačima iz Republike Hrvatske koji imaju pritužbu na trgovca sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, Norveškoj i Islandu kao i potrošačima iz drugih država članica Europske unije koji imaju pritužbu na trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Potrošači se obraćaju Europskom potrošačkom centru u državi svog prebivališta, koji pritužbu prosljeđuje na daljnje postupanje Europskom potrošačkom centru u zemlji sjedišta trgovca.

Mreža Europskih potrošačkih centara (ECC-Net)


ECC Austrija ECC Belgija ECC Bugarska ECC Cipar ECC Češka ECC Danska ECC Estonija ECC Finska ECC Francuska ECC Grčka ECC Irska ECC Island ECC Italija ECC Latvija ECC Litva ECC Luksemburg ECC Mađarska ECC Malta ECC Nizozemska ECC Norveška ECC Njemačka ECC Poljska ECC Portugal ECC Rumunjska ECC Slovačka ECC Slovenija ECC Španjolska ECC Švedska ECC Ujedinjeno Kraljevstvo
logo-iac